satranç sözleri 5

“Satranç öyle bir savaştır ki, karşınızdakini yenebilmeniz için

önce

kendinizi yenmeniz gerekir

Reklamlar

satranç sözleri 5

“Ben dikkatimin tümünü satranç tahtasına veririm.Rakibimin kişiliği beni ilgilendirmez.Karşımda bir soyut kavram,bir robot olsa ne farkeder?” (W Steinitz

satranç sözleri 4

“Satrançta rakibinin amacını kim iyi sezebiliyorsa genellikle o kazanır.O halde bir satranççı bir mantık ve hayal gücü yanında ruh biliminden de yararlanabilmelidir.Karşınızdakinin karakterini anlayabilme yeteneği satrançta büyük üstünlük sağlar. (J. Raul Capablanca)

satranç sözleri 3

“Eğer matematikte bir probleme yeni bir yaklaşım getirirsem,bir diğer matematikçi kendisinin daha iyi, daha zarif bir çözümü olduğunu ileri sürebilir.Ama eğer satrançta kendisinin benden daha iyi olduğunu iddia ederse onu mat edebilirim.” (Emanuel Lasker)

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.